top of page

REOSOFT

REINSURANCE ADMINISTRATION AND CALCULATION 

REOSOFT-negative.png
EU-fondovi.png

Naziv i kod projekta: Inovativno unaprjeđenje programskog rješenja "REOSoftPLUS" za potrebe industrije osiguranja; KK.03.2.2.04.0135.

Opis projekta: Projekt ima za cilj inovativno unaprijediti postojeće bazično rješenje REOSoft programsko rješenje koje ima ograničeni set funkcionalnosti u podržavanju aktivnosti reosiguranja kod osiguravajućih društava. Novo programsko rješenje - REOSoftPLUS - postati će novi proizvod za nova tržišta. REOSoftPLUS imati će i mogućnost rada u Cloud okruženju, gdje ga tržište prepoznaje kao uslugu u oblaku (SaaS - Software as a Service). Tržište REOSoftPLUS proizvoda i usluge je regionalno tržište koje obuhvaća osiguravajuća društva u regiji: RH, BiH, Srbija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora. Utvrđivanjem potrebnih ulaganja u projekt, kao i projekcijom prihoda i troškova u fazi komercijalizacije predloženi projekt je prihvatljiv te se ocjenjuje uspješnim.

Ciljevi projekta:

 • ROESoftPLUS će predstavljati proizvod koji je novost na ciljanom tržištu, a polazeći od palete njegovih različitih funkcionalnosti

 • Lansiranjem inovativnog REOSoftPLUS programskog rješenja na ciljano tržište, doći će do značajnog povećanja prihoda tvrtke DataShift d.o.o. na domaćem tržištu, kao i prihoda iz inozemstva

 • Za potrebe inovativnog unaprjeđenja bazičnog programskog rješenje REOSoft u REOSoftPLUS doći će do zapošljavanja jednog zaposlenika

 • Tvrtka DataShift d.o.o. će inovativnim unaprjeđenjem i dobivanjem REOSoftPLUS programskog rješenja podići vlastitu konkurentnost i ponuditi komercijalno isplativ i konkurentan proizvod

Rezultati: Ključne funkcionalnosti programskog rješenja odnose se na sustavnu ICT podršku aktivnostima reosiguranja osiguravajućeg društva. Ključne varijable u aktivnostima reosiguranja jednoznačno se utvrđuju ugovorom o osiguranju. Ugovor se može odnositi na različite vrste osiguranja i sadrži niz uvjeta koji se odnose na štetni događaj, visinu premije osiguranja, vrstu i visinu štete i dr.  Svako osiguravajuće društvo ima relativno veliki broj ugovora koji se odnose na različite vrste osiguranja i potrebno je njihovo sustavno evidentiranje i praćenje. Korak dalje u poslovanju osiguravajućeg društva je reosiguranje postojećih osiguranja koja imaju sa svojim klijentima, a u cilju smanjivanja rizika u poslovanju za osiguravajuće društvo. Kroz ovaj projekt tvrtka je značajno unaprijedila postojeće bazično rješenje REOSoft sa setom novih funkcionalnosti, a koje spadaju u kategoriju inovativnog unaprjeđenja postojećeg proizvoda. Postojeća rješenja u osiguravajućim društvima, a koja obuhvaćaju problematiku reosiguranja, ne rješavaju zahtjeve za upravljanjem paletom mogućih reosiguranja na sustavan način, već se temelje na uporabi Excel proračunskih tablica i sl. Postoje programska rješenja na svjetskoj razini koja funkcionalno zadovoljavaju, međutim, cjenovno nisu dostupna niti isplativa potencijalnim klijentima tvrtke na ciljanom tržištu.

Rezultati projekta su:

 • Razvoj WHAT IF kalkulatornog modela - omogućava izvršavanje what if ("što ako") analiza, tj. omogućava promjene postojećih i budućih uvjeta (parametara) ugovora te na osnovi tih promjena izvršava nove kalkulacije troškova, i ono što je najvažnije, omogućuje usporedbu u izvještajnom sloju različitih verzija kalkulacija, a u cilju optimizacije troška reosiguranja. Ovaj postupak se može djelomično napraviti i odraditi i u proračunskim tablicama (Excelu), ali je sam izračun kompliciran i troši vrijeme i ljudski resurs, pa ako nije podržan kroz profesionalnu aplikaciju, na prihvatljiv način, obično se sustavno i ne radi u okviru osiguravajućeg društva. S obzirom da iznos reosiguranja može biti i veći od 20% ukupne premije, ovakve mogućnosti mogu:

 1. Unaprijediti znanje i sliku portfelja u smislu reosiguranja

 2. Omogućiti planiranje novih ugovora po drugim parametrima

 3. U konačnici uštedjeti određena sredstva i time povećati dobit osiguravajućeg društva

 4. Omogućiti aktivno upravljanje reosiguravateljevom strategijom/politikom osiguravajućeg društva

 • razvoj komponente tipske kalkulacije - Dorada kalkulativnog modela s podrškom prema preostalim tipičnim vrstama ugovora koji se u reosiguranju koriste, kako bi REOSoftPLUS mogao biti korišten u svim osiguravajućim kućama, a ne samo onim koja koriste određene vrste ugovora (ugovor = tip kalkulacije). Poznate dorade: Excess of Loss i Natural Catastrophy tipovi ugovora u reosiguranju, a koji nisu podržani rješenjima koje se koriste - rješenja na razini proračunskih tablica i sl.

 • razvoj sučelja za unos i promjene podataka - Izrada aplikacijskih formi / sučelja za šifarnike kako bi se omogućilo lakše mijenjanje i ubrzao unos.

 • Izrada business intelligence (BI) sloja (Izrada izvještajnog sloja)

 

Ukupna vrijednost projekta: 943.014,19 kn

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU: 748.524,83 kn

Razdoblje provedbe: 15.11.2019. - 15.11.2020.

Kontakt osoba: Katarina Lisjak, https://temposavjetovanje.hr/

bottom of page